HAKKIMIZDA

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi kurulduğu 2003 yılında din ve değerler eğitimi alanında yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra Öğretmen Platformları adı altında İHL Meslek Dersleri ve DKAB Öğretmenlerine yönelik çalışmaları da başlatmıştır. Öğretmen Platformları çalışma alanları itibariyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmeyi önemli görmektedir. Bundan dolayı da bazı çalışmalar paydaşlarla ortak bir zeminde yapılmaktadır. Bu çalışmalarda öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak, litaratüre yeni ürünler kazandırmak ve ders materyalleri hazırlayarak ders içeriklerinin etkili kullanılması gaye olarak gözetilmiştir.

Sempozyum, seminer, atölye çalışmaları, projeler, çalıştay, zirve, sivil zümreler ve öğretmen yaz-kış programları düzenleyerek Öğretmen Platform çalışmaları eğitim sahasına katkılarını sunmaktadır. Değerler Eğitimi Merkezi Öğretmen Platformları çalışmalara katılmak ve katkı sunmak isteyen İHL Meslek Dersleri öğretmenleri ve DKAB öğretmenlerine her türlü desteği sunarak bir çatı görevi üstlenmektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Sempozyum
  Değerler Eğitimi Merkezi belirli bir konu üzerinde farklı bakış açılarını yansıtmak amacıyla akademik nitelikte yerel ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir.
 • Seminer ve Atölye Çalışmaları
  Din Öğretimi Dersleri öğrenme alanları,Öğretmenlik Mesleki gelişimi ve Değerler Eğitimi alanında öğretmenlerin katılımına açık seminerler ve atölye çalışmalarını eğitim camiasının hizmetine sunmaktadır.
 • Çalıştay
  Belirli bir konu üzerinde analiz ve sentezler yaparak sonuç ve değerlendirmeler bir rapor haline getirilmektedir.
 • Zirve
  Din öğretimi derslerine yönelik öğretmenlerin bilgi,tecrübe ve farklı bakış açılarını katılımcılarla paylaştığı öğretmen zirveleri yapılmaktadır.
 • Sivil Zümreler
  Öğretim Programları,derslerin işlenişi,diğer zümrelerle işbirliği ve ders dışı etkinlik önerileri gibi bazı konuların sivil ortamda tartışılıp  öneri olarak sunulduğu zümre çalışmaları yapılmaktadır.
 • Projeler
  Eğitimcilerin mesleki gelişiminden ders içeriklerinin zenginleştirilmesine varana kadar  eğitim öğretim niteliğini arttırmaya yönelik projeler geliştirilmektedir.
 • Ders Materyalleri
  Din Kültürü ve Ahlak Bigisi,İmam Hatip Meslek Dersleri,Seçmeli Din Eğitimi Dersleri ve Değerler Eğitimine yönelik interaktif  ortamda ve yayın faaliyetleriyle ders içeriklerini zenginleştirmektedir.
 • Öğretmen Yaz ve Kış Programları
  Öğretmen Platformları Okulların tatil olduğu dönemlerde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik sosyo-kültürel etkinlikleri de olan eğitim programlarını periyodik olarak sürdürmektedir.
 • Araştırma ve Raporlar
  Çalışma sahasına giren konularda inceleme ve araştırmalar yaparak elde edilen  bulgular bir rapor halinde sunulmaktadır.
KAYIT FORMU

Başvurusu devam eden seminer-atölye ve etkinlik bulunmamaktadır. Lütfen daha sonra yeniden ziyaret ediniz.

Değerler Eğitimi Merkezi
Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul
Telefon: 0 (212) 512 19 88-89-90
Fax: 0 (212) 512 19 91
Eposta: info@dem.org.tr
Değerler Eğitimi Merkezi © 2017