HAKKIMIZDA

 Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Öğretmen Akademisi

Türkiye’de ve dünyada eğitim yaklaşımlarının temel hedefi, bireyin toplumsal uyumu, birlikte yaşama ve vatandaşlık değerlerini içselleştirmesi, herhangi bir mesleğe dair bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için dönemsel olarak ortaya konulan eğitim reformlarının ve eğitim sistemlerini yeniden yapılandırma girişimlerinin en önemli öznesi ve muhatabı öğretmenlerdir. Öğretmen, söz konusu eğitim sistemlerinin başarı ve performans derecelerine etki eden en önemli aktördür. Öğretmen üzerine yapılagelen tanımlamalarda; bilge, rehber, problem çözen, iletişim lideri, entelektüel birikim sahibi, değer yükleyen, hayata hazırlayan, usta, koç, ahlaki rol model gibi nitelemelere yer verilmektedir. Öğretmenlik mesleği için bu kadar geniş beklentilerin tanımlanması hem öğretmen adayı yetiştiren kurumların müfredatlarını hem de öğretmenler için alternatif eğitim imkanları sunan hizmet içi eğitim programlarını etkilemekte, öğretmen çalışmalarının çerçevesini genişletmektedir. 

Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Öğretmen Akademisi; Türkiye’de öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları ve mesleki yeterliliklerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yapmak üzere Değerler Eğitimi Merkezi bünyesinde yer alan bir birimdir. Bu doğrultuda Öğretmen Akademisi;

 • Öğretmen yetiştirme ile ilgili strateji ve politikalar geliştirir,
 • Öğretmen adaylarına yönelik hizmet öncesi eğitim programları hazırlar,
 • Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için programlar düzenler,
 • Eğitim içerikleri ve modüller hazırlar,
 • Eğitim ve öğretmenlere yönelik izleme, değerlendirme ve araştırma çalışmaları yapar.

Vizyonumuz

21. yüzyıl öğretmenlerine, temelini kendi öz değerlerimiz ve geleneğimizden alan akli, ahlaki ve manevi melekelerini geliştirmek amacıyla 21. yüzyıl yeterliliklerini ve yeni paradigmaları dikkate alan eğitim perspektifleri sunmak istiyoruz. 

Bu vizyonun eğitim süreçlerinde hayat bulması için seminerler, atölye çalışmaları, öğrenme zirveleri, eğitim ve öğretmenlik araştırmaları, öğrenme ürünleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışma Başlıklarımız

 • Öğretmen Akademisi Uzmanlık Programı
 • Öğretmen Gelişim Seminerleri
 • Öğrenme Ürünleri Geliştirme
 • Öğretmen Adayı Eğitim Programı (Lisans Öğrencileri)
 • Öğrenme Zirveleri
 • Tematik Yaz Eğitim Programları
 • Öğretmen Araştırmaları

 

KAYIT FORMU

Başvurusu devam eden seminer-atölye ve etkinlik bulunmamaktadır. Lütfen daha sonra yeniden ziyaret ediniz.

Değerler Eğitimi Merkezi
Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul
Telefon: 0 (212) 512 19 88-89-90
Fax: 0 (212) 512 19 91
Eposta: [email protected]
Değerler Eğitimi Merkezi © 2024